Kreditkort eller SMS-lån?

Här går vi igenom de viktigaste skillnaderna mellan SMS-lån och kreditkort för att hjälpa dig att fatta informerade beslut.

SMS-lån.se

Jämförelse kreditkort och SMS-lån

Både SMS-lån och kreditkort  har sina fördelar och nackdelar, och valet mellan dem beror i stor utsträckning på dina personliga behov och omständigheter.

Kreditkort: bekvämlighet och kreditbyggnad

Kreditkort är ett allmänt accepterat och bekvämt sätt att tillhandahålla kredit. Ett kreditkort tillåter dig att göra köp och betala för tjänster, med förståelsen att du betalar tillbaka det använda beloppet, vanligtvis med ränta. Även om kreditkort ofta har högre räntor, erbjuder de flera fördelar. De är enkla att ansöka om, med snabb godkännandeprocess och utgivning av kortet. Dessutom fungerar de som ett effektivt verktyg för att bygga upp din kreditvärdighet när de används ansvarsfullt och återbetalningarna sker regelbundet.

Positiva egenskaper:

 • Bekvämlighet: Kreditkort accepteras i stort sett överallt och de är enkla att använda för dagliga transaktioner.
 • Bygger kreditvärdighet: Användning och regelbunden återbetalning av kreditkortsskulder kan hjälpa till att bygga upp din kreditvärdighet.
 • Flexibilitet: Du kan välja att betala hela beloppet varje månad eller bara minimibeloppet, vilket ger ekonomisk flexibilitet.
 • Extra förmåner: Många kreditkort kommer med extra fördelar som reseförsäkring, poängprogram och cashbacks.

Negativa egenskaper:

 • Höga räntor: Om du inte betalar tillbaka hela beloppet varje månad, kommer du att behöva betala ränta, som ofta är hög på kreditkort.
 • Risk för skuld: Den enkla tillgängligheten och bekvämligheten med kreditkort kan leda till överutnyttjande och skuldsättning.
 • Potentiella avgifter: Det kan finnas olika avgifter kopplade till kreditkort, till exempel årsavgifter, avgifter för sena betalningar och avgifter för att överskrida kreditgränsen.

SMS-lån: Snabb tillgång med högre Kostnad

Å andra sidan finns SMS-lån, en typ av snabblån som man kan ansöka om via SMS eller online. Trots att SMS-lån kan ha lägre räntor jämfört med kreditkort, medför de också betydande nackdelar. Ansökningsprocessen kan vara lite längre, och en god kreditvärdighet kan krävas för godkännande. Dessutom kan SMS-lån ha höga avgifter och räntor, vilket gör det väsentligt att noga granska alla villkor innan du skickar in din ansökan.

Positiva egenskaper:

 • Snabb tillgång till kontanter: Om du behöver pengar snabbt, kan SMS-lån vara ett bra alternativ eftersom pengarna ofta överförs till ditt konto kort efter godkännande.
 • Mindre formellt: Processen att ansöka om SMS-lån är vanligtvis enklare och mindre tidskrävande än traditionella banklån.

Negativa egenskaper:

 • Höga avgifter och räntor: Trots att SMS-lån numera har både räntetak och kostnadstak är det många lån som maxar kostnaderna.
 • Kort återbetalningstid: Återbetalningstiderna för SMS-lån kan vara kortare än vad du kanske behöver för att kunna återbetala lånet.
 • Risk för skuld: Precis som kreditkort, kan lättillgängliga SMS-lån leda till en skuldspiral om de inte hanteras ansvarsfullt.

 

Back to top